Service


Vi tilbyder løbende service på ventilations anlæg, naturligvis individuelt tilpasset de aktuelle behov.

De efterfølgende periodiske som lovpligtige eftersyn udføres efter indgået aftale, og vil i videst mulige omfang blive udført af den eller de samme montører, som De er fortrolige med.

 

Et sådant samarbejde kunne omfatte:

  1. Renovering og vedligeholdsarbejder

  2. Optimering af eksisterende ventilationsanlæg

  3. Udbedring af fejl og mangler

  4. Udskiftning af system kritiske komponenter

  5. Energioptimering